Tydzień Edukacji Globalnej: 18-26.11.2017

31 października 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas! Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur (więcej na: www.teg.edu.pl).

Więcej na http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/TEG-2017

Polecamy