Seminarium regionalne wielkopolskiej sieci szkół edukacji globalnej

16 września 2017

Miejsce: Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli  w Poznaniu, ul. Górecka 1
Termin: 16 września 2017
Informacje: Marzanna Chobot-Kłodzińska, doradca.chobot-klodzinska@odn.poznan.pl

Polecamy