Seminarium regionalne śląskiej sieci szkół edukacji globalnej

28 września 2017

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  „WOM”  w Katowicach ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
Termin: 28 września 2017
Informacji udzielają:
Anna Czarlińska-Wężyk, aczarli@womkat.edu.pl
Dorota Szewczyk, cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

Polecamy