Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny. Wyniki konkursu PE 2013

28 października 2013

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie na szkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji globalnej. Konkurs jest komponentem projektu „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”, realizowanym i współfinan-sowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 roku.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie edukacji globalnej w szkole zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego w podejmowaniu inicjatyw i realizowaniu projektów w Tygodniu Edukacji Globalnej (trzeci tydzień listopada).

Termin nadsyłania prac: do 29 listopada 2013 (decyduje data stempla pocztowego)

Dla najlepszych czekają zaproszenia na konferencję w Warszawie w dniu 13 grudnia 2013, podczas której zaprezentujemy najlepsze projekty i wręczymy cenne nagrody!

 


LISTA LAUREATÓW KONKURSÓW - EG 2013 link

zobacz także:

Transmisję online z konferencji podsumowującej projekt
z dnia 13.12.2013  cz. 1 link


 

Polecamy