Konferencja "Klimat dla ludzi - ludzie dla klimatu"

13 grudnia 2019

W części wykładowej uczestnicy poznają wyniki aktualnych badań na temat zmian klimatycznych, ich wpływu na różnorodność biologiczną oraz zdrowie człowieka.

Na warsztatach zostaną zaprezentowane metody i techniki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

Uczestnicy będą mieli też okazję do dzielenia się doświadczeniem w realizacji treści globalnych zgodnie z podstawą programową nauczanych przedmiotów.

PROGRAM

Polecamy