Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III,IV etapu edukacyjnego

10 września 2015

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Jaki jest współczesny świat?
 2. Poza podziały na Globalną Północ i Globalne Południe – jeden świat
 3. „Odkrywanie Ameryki” – Po co nam edukacja globalna?
 4. „Niech rzeka płynie jak dotychczas” – Jaka edukacja globalna?
 5. „W poszukiwaniu Las Casasa” – Dla kogo jest edukacja globalna?
 6. Podsumowanie – Co to jest edukacja globalna?
 7. Inspiracje do dalszych poszukiwań i zobaczenia świata jakim go nie znacie


CZĘŚĆ METODOLOGICZNA ( Wybrane metody edukacji globalnej)

 1. Wolna przestrzeń w klasie
 2. Wolna przestrzeń do dociekań i dialogu w klasie
 3. Oczyma kogoś innego
 4. Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą
 5. Sześć kapeluszy myślowych
 6. Żywa biblioteka
 7. Teatr forum i teatr niewidzialny


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  (zawiera 3 wątki tematyczne dla 3 etapów edukacyjnych x 5 propzycji zajęć/ aktywności)

 1. Konsumpcja
 2. Nierówności
 3. Obywatel świata

Recenzenci:

dr hab. Beata Kowalska
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach

Prawa autorskie do publikacji przysługują Ośrodkowi Rozwoju Edukacji. Publikacja  jest  współfinansowana z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP i przeznaczona jest wyłącznie do użytku niekomercyjnego.
Zachęcamy do pobierania publikacji w formacie pdf.

 

Polecamy