Materiały

        Zasoby edukacyjne dostępne na stronie www.ore.edu.pl • Jakość edukacji globalnej. Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

  Jakość edukacji globalnej. Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

  14 sierpnia 2012

  W lutym i marcu 2012 roku grupa robocza ds. edukacji globalnej przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Rezultaty odbytych w ramach przeglądu spotkań zaprezentowano podczas kwietniowego seminarium. Teraz prezentujemy publikację, która podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium.

  W wyniku przeglądu, w którym udział wzięło 20 organizacji i instytucji, wyłoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje  z następujących trzech obszarów działalności:

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom,
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli.

  Raport "Jak badać w edukacji globalnej" (.pdf)

  więcej
 • Raport z seminarium Kształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich w zakresie edukacji globalnej

  Raport z seminarium "Kształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich w zakresie edukacji globalnej"

  14 sierpnia 2012

  W marcu 2012 roku odbyło się seminarium, będące kolejnym spotkaniem międzysektorowym dotyczącym rozwoju i umacniania edukacji globalnej w Polsce. Seminarium było adresowane przede wszystkim do przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem kadry nauczycielskiej, do organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie we współpracy z uczelniami i placówkami doskonalenia nauczycieli, jak również do innych aktorów mających wpływ na kształt oferty dydaktycznej kierowanej do nauczycieli lub przyszłych nauczycieli. W niniejszym raporcie znajdują się streszczenia wystąpień prelegentów oraz relację z dyskusji, która odbyła się w ramach seminarium.

  Raport z seminarium "Kształcenie i doskonalenie kadr nauczyielskich w zakresie edukacji globalnej" (.pdf)

  więcej

Polecamy