Publikacje

        Zasoby edukacyjne dostępne na stronie www.ore.edu.pl • Film i spot na temat edukacji globalnej w Małopolsce

  Film i spot na temat edukacji globalnej w Małopolsce

  09 września 2015

  W ramach działań projektowych zrealizowany został film oraz spot promujący edukację globalną, który stanowi wizję sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej na terenie Małopolski. Film w sposób oryginalny przedstawia tematykę edukacji globalnej, prezentując nie tylko jej definicję, ale także innowacyjne praktyki realizowane w małopolskich szkołach. W filmie znajdzie Państwo także informacje dotyczące instytucji działających w obszarze edukacji globalnej.

  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (film)
  Edukacja globalna (spot)

  Film i spot finansowane z projektu pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO), współfinansowanego przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid, realizowanego na podstawie umowy dotacyjnej nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską i Regionem Rhône-Alpes, w którym Województwo Małopolskie jest Partnerem zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 1 października 2013 r.

  więcej
 • Edukacja globalna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Raport z badania (ORE, grudzień 2014)

  Edukacja globalna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Raport z badania (ORE, grudzień 2014)

  30 stycznia 2015

  Badanie dotyczy realizacji edukacji globalnej w szkołach zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego. Zostało przeprowadzone w ramach działania projektu Nr 316/2014 "Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2014.
  Autorki raportu:
  Dr Katarzyna Czaplicka
  Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann
  więcej
 • Edukacja globalna w nauczaniu uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Edukacja globalna w nauczaniu uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  04 kwietnia 2014

  Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna pierwsza w Polsce recenzowana publikacja  zawierająca materiały edukacyjne do nauczania edukacji globalnej uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Publikacja jest częścią projektu współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Zawiera ona m.in. teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia edukacji globalnej, omówienie kwestii edukacji globalnej w polskiej rzeczywistości oświatowej oraz materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej dla uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  więcej
 • E-globalna - baza otwartych materiałów z edukacji globalnej

  E-globalna - baza otwartych materiałów z edukacji globalnej

  06 lutego 2014

  E-globalna to internetowa baza ponad 300 otwartych zasobów do edukacji globalnej. Znajdziemy w niej scenariusze, ćwiczenia, materiały wizualne, karty pracy, gry i materiały dodatkowe opracowane z myślą o różnych poziomach edukacyjnych i przedmiotach, dotyczących różnych regionów geograficznych czy obszarów tematycznych.

  więcej
 • Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej

  Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej

  21 września 2013

  Prezentujemy raport stanowiący podsumowanie konferencji "Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej", która odbyła się w Warszawie w grudniu 2009 r. z inicjatywy grupy roboczej ds. edukacji rozwojowej działającej przy Grupie Zagranica.

  Rozwój edukacji globalnej w Polsce. Perspektywy współpracy międzysektorowej - Grupa Zagranica

  więcej
 • Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy

  Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy

  17 lipca 2013

  Zapraszamy do lektury książki "Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy" autorstwa dr Katarzyny Gmaj, prof. dr hab. Krystyny Iglickiej i dr. Bartłomieja Walczaka. Publikacja, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa, poświęcona jest kwestii włączania uchodźców w Polsce do systemu edukacji.

  K .Gmaj, K. Iglicka, B. Walczak "Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy"

  więcej
 • Przewodnik po edukacji globalnej

  Przewodnik po edukacji globalnej

  15 lipca 2013
  Poradnik dla edukatorów: jak rozumieć i realizować edukację globalną
  więcej
 • Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju

  Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju

  11 lipca 2013

  Przewodnik dla nauczycieli

  Forum Odpowiedzialnego Biznesu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotowała publikację dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju jako ważnej części edukacji globalnej.

  więcej
 • Młodzi dla świata - materiały pokonferencyjne

  10 września 2012

  Młodzież razem dla świata! - relacja i raport z konferencji Polskiej Akcji Humanitarnej, podsumowującej działania Szkół Humanitarnych i Szkół Globalnych, zorganizowanej 31 maja 2012 w Białobrzegach. Konferencja objęta była patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Partnerem konferencji był Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  więcej
 • Jakość edukacji globalnej. Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

  Jakość edukacji globalnej. Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

  14 sierpnia 2012

  W lutym i marcu 2012 roku grupa robocza ds. edukacji globalnej przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Rezultaty odbytych w ramach przeglądu spotkań zaprezentowano podczas kwietniowego seminarium. Teraz prezentujemy publikację, która podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium.

  W wyniku przeglądu, w którym udział wzięło 20 organizacji i instytucji, wyłoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje  z następujących trzech obszarów działalności:

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom,
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli.

  Raport "Jak badać w edukacji globalnej" (.pdf)

  więcej

Polecamy