Wizyta studyjna czeskich dyrektorów i nauczycieli z National Institute for Further Education (Praha, Czech Republic) w Ośrodku Rozwoju Edukacji

20 września 2019

National Institute for Further Education (Praha, Czech Republic) http://www.nidv.cz/ jest organizacją bezpośrednio zarządzaną przez czeskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu.

NIDV jest zaangażowany w realizację międzynarodowych projektów w ramach programu ERASMUS +, w którym współpracuje z zagranicznymi instytucjami o podobnym zainteresowaniu zawodowym.  Prowadzony  przez NIDV program Global Development Education (GRV)  to proces uczenia się przez całe życie, który przyczynia się do zrozumienia różnic, podobieństw i powiązań między życiem ludzi w krajach rozwijających się i rozwiniętych. Więcej   https://grv.nidv.cz/

W dniu 20 września 2019 roku, w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, 14 dyrektorów i nauczycieli szkół z Pragi spotkało się z polskimi koordynatorami i trenerami projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II”. Głównym celem spotkania  polskich i czeskich edukatorów  była wymiana doświadczeń, dzielenie się przykładami dobrych praktyk   oraz dostarczanie nowych impulsów do dalszej pracy w szkołach w zakresie tematyki edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju.

Dyrektorzy i nauczyciele z Czech  zostali zaproszeni do XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w  Warszawie, gdzie  uczestniczyli w lekcji otwartej poświęconej  zmianom klimatycznym, przygotowanej przez Jarka Dziubicha i Hanię  Haberę  (nauczycieli - trenerów projektu edukacji globalnej regionu mazowieckiego). Spotkanie w szkole było okazją do zapoznania się z polskim systemem edukacji oraz metodami pracy z młodzieżą.

Szkoły Liderów zachęcamy do kontaktu  i budowania Partnerstwa z nauczycielemi czeskich szkół na rzecz realizacji Celów Zrownoważonego Rozwoju.

Biuletyn https://www.nidv.cz/media/materialy/bulletiny/10(4)_2018.pdf

Inspiracje: 
Mgr Jiří Zajíc - Razem tworzymy  świat  
Doktorat Jana Stará - Edukacja dla myślenia w kontekście europejskim i globalnym (Podręcznik dla nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych tym, dlaczego i jak włączyć globalną edukację rozwojową do nauczania) - pobierz tutaj
 

https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/

https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html

Polecamy