Szkoły w projekcie "Liderzy edukacji na rzecz na rozwoju"

20 lipca 2017

W 2016 roku do 2-modułowego projektu "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" przystąpiło 160 szkół z całej Polski, tworzących ogólnopolską sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej.

W każdej szkole powołany został Lider projektu. Łącznie 160 Liderów w "Szkołach Liderów Edukacji Globalnej" pracuje z 10-osobowymi zespołami nauczycieli różnych przedmiotów i zajęć szkolnych.

Pracę szkół wspiera 16 koordynatorów regionalnych.  Szkoły realizują działania i zadania edukacyjne wynikające z Agendy i Celów Zrównoważonego Rozwoju - wpisujące się w dotychczasową i nową podstawę programową kształcenia ogólnego. W roku 2017 (II semestr roku szkolnego 2016/17 , I semestr 2017/18) do Modułu II projektu pragniemy zaprosić nowe szkoły I i II etapu edukacyjnego oraz Liderów projektu.

Nauczycieli zainteresowanych rozwojem,  tematyką edukacji globalnej, edukacji na rzecz zrównowazonego rozwoju, w tym edukacji społecznej i obywatelskiej, edukacji na rzecz praw człowieka, edukacji wielo-/międzykulturowej, edukacji na rzecz pokoju - zapraszamy do kontaktu z koordynatorami regionalnymi projektu (link).

Zachęcamy do zapoznania się z celami globalnymi projektu na Platformie SDG · Sustainable Development Goals · Cele Zrównoważonego Rozwoju, prowadzonej przez UNIC Warsaw (link )

Kontakt mailowy z ogólnopolskim koordynatorem projektu:  edukacja.globalna@ore.edu.pl

Autor wpisu:
- -
zobacz wszystkie wpisy »

Polecamy