Rok 2015 był rokiem przełomowym i nadchodzących zmian !

30 grudnia 2015

Rok 2015 był szczególny dla pomocy rozwojowej. Był to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych była to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie i do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków, a także zachęcenia ich do zaangażowania się w nią. W 2015 r. upłynął termin realizacji milenijnych celów rozwoju uzgodnionych w 2000 r. na forum całego świata. Również w 2015 r. wspólnota międzynarodowa ustanowiła nowe globalne ramy eliminacji ubóstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

Więcej na stronie MSZ poświęconej wydarzeniom ERR 

Polecamy