Moduł II projektu 2017/2018. Rekrutacja Szkół i Liderów zakończona. O wynikach powiadomią koordynatorzy regionalni do 30.09.2017!

21 lipca 2017

Zapraszamy szkoły podstawowe do ogólnopolskiej sieci projektu edukacji globalnej !

Szkoły  Liderów EG aktywne w Module I projektu w roku szkolnym 2016/2017 znajdziesz tutaj (link)
Aby dołączyć do Nas, skontaktujcie się  z Koordynatorami  projektu  w swoim regionie/ województwie  tutaj (link)

Główne cele  VI edycji projektu edukacji globalnej:

 • wzmocnienie obecności edukacji globalnej na wszystkich szczeblach edukacji formalnej, w szczególności przez rozwijanie kadr dydaktycznych, narzędzi edukacyjnych oraz promocję edukacji globalnej w środowisku szkolnym;
 • zwiększenie świadomości szerokiej publiczności na temat współzależności globalnych

Czym jest edukacja globalna (tutaj)

Zrównoważony rozwój (ZR) to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska. Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) zawarte są w Agendzie Rozwojowej 2030 Transforming Our World. Więcej o ZR na stronie GUS  http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/ oraz na stronie http://www.un.org.pl/

Działania w Module II projektu  edukacji globalnej  - na rzecz Zrównoważonego Rozwoju - w kontekście realizacji zadań szkoły, wynikających z dotychczasowej oraz wdrażanej  nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2017/2018

1.  Przygotowanie ogólnopolskiej kadry projektu. Szkolenie Trenerów i Liderów  (luty - wrzesień 2017)
2.  Działania regionalne, w tym m.in. :

 • rekrutacja nowych Szkół i Liderów projektu (czerwiec-wrzesięń 2017)
 • seminarium regionalne Liderów projektu, mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk Modułu I oraz włączenie  nowych Szkół i Liderów do sieci (wrzesień 2017)
 • 24-godzinne szkolenie Liderów i zespołów nauczycieli  (luty - wrzesień/ październik  - listopad 2017)
 • warsztaty dla nauczycieli dot. realizacji Celów Zrównowazonego Rozwoju w konteksćie podstawy programowej, przygotowujące do wykorzystania innowacyjnego  narzędzia grywalizacji (gamifikacji) w pracy z uczniami oraz prowadzenia projektu edukacyjnego o tematyce globalnej  i organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej (wrzesień-listopad 2017)
 • konkurs na najlepszy szkolny projekt  edukacyjny
 • Certyfikacja Szkół, Liderów, nauczycieieli (grudzień 2017)

3.  Strona internetowa, blog i platforma on-line, z dostępem do materiałów  dydaktycznych,  e-kursów

4. Konferencja podsumowująca 2-letni projekt. Planowanie nowych działań edukacyjnych.

Liderzy projektu i zespoły nauczycieli otrzymają:

 • dostęp do  otwartego  szkolenia e-learningowego „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania”
 • dostęp do platformy szkoleniowej, w tym  innowacyjnego narzędzia grywalizacji (gamifikacji)  oraz  materiałów dydaktycznych,  filmów o tematyce rozwojowej do wykorzystania na lekcjach, podczas zajęć  z uczniami
 • publikację ORE „Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego” lub bajki do pracy z dziećmi w klasach młodszych
 • cykl zajęć warsztatowych dla nauczycieli
 • wsparcie w realizacji projektu edukacyjnego o tematyce, problematyce globalnej oraz organizacji Tygodnia Edukacji  Globalnej
 • 2-godzinne spotkania z Wolontariuszami w szkołach
 • pakiet materiaów do pracy z uczniami

REJESTRACJA NOWYCH  SZKÓŁ DO PROJEKTU  NA STRONIE ORE - https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3643

Termin do 18 września 2017 roku, do godz. 23.59 !


 

Polecamy