Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą - 2 października

02 października 2019

„Gandhi stale podkreślał lukę między tym, co robimy, a tym, co jesteśmy w stanie zrobić. W tym Międzynarodowym Dniu wzywam każdego z nas do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby zniwelować ten podział, dążąc do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich." -

Sekretarz Generalny ONZ António GuterresAntónio Guterres

Definicja niestosowania przemocy

Zasada niestosowania przemocy - znana również jako opór bez użycia przemocy - odrzuca użycie przemocy fizycznej w celu osiągnięcia zmian społecznych lub politycznych. Ta forma walki społecznej, często opisywana jako „polityka zwykłych ludzi”, została przyjęta przez masowe populacje na całym świecie w kampaniach na rzecz sprawiedliwości społecznej.

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego na rok 2019

Ten Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy upamiętnia 150. rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, znanej światowej ikony pokoju. Jego wizja nadal rozbrzmiewa na całym świecie, w tym poprzez działania ONZ na rzecz wzajemnego zrozumienia, równości, zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia pozycji młodych ludzi i pokojowego rozwiązywania sporów.

W dzisiejszych niespokojnych czasach przemoc przybiera różne formy:

  • od niszczącego wpływu katastrofy klimatycznej do dewastacji spowodowanej konfliktem zbrojnym;
  • od zniewag ubóstwa, niesprawiedliwości łamania praw człowieka po brutalne skutki mowy nienawiści.

Rzeczywiście, w Internecie i poza siecią słyszymy obrzydliwą retorykę skierowaną do mniejszości i każdego, kto uważa się za „innego”.
Aby sprostać temu rosnącemu wyzwaniu, Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła dwie pilne inicjatywy:

  • plan działania przeciwko mowie nienawiści
     
    oraz
  • w sprawie ochrony i bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego

Zasoby: https://www.un.org/en/events/nonviolenceday/resources.shtml

Więcej na https://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml 

POLECAMY:

 BICIE DZIECI... CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ!  Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie 
Ewa Jarosz, Marek Michalak
pobierz https://brpd.gov.pl/sites/default/files/bicie_dzieci_czas_z_tym_skonczyc_-_ebook.pdf

WSPÓŁCZESNE OBLICZA PRZEMOCY. ZAGADNIENIA WYBRANE. 

Prezentacja problematyki związanej z przemocą wobec słabszych (ang. bullying)
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

"Przemoc jest zjawiskiem powszechnie napiętnowanym, dotkliwie  doświadczającym osoby słabsze i niesamodzielne. W życiu społecznym i politycznym wzbudza ono coraz większe zainteresowanie, które jest współmierne do dezaprobaty wyrażanej wobec tego tragicznego w skutkach procederu. Dlatego poświęcenie tej problematyce kolejnej publikacji zasługuje na pełne uznanie. Tym bardziej, gdy opracowanie jest interdyscyplinarne, prezentuje najnowsze wyniki badań oraz poddaje ocenie wprowadzone na przestrzeni ostatnich kilku lat regulacje prawne. […]
Autorkom udało się w sposób wszechstronny i wielowątkowy przedstawić problematykę przemocy domowej, która od dłuższego czasu uznawana jest za problem społeczny najwyższej rangi. Publikacja opisuje różne konteksty zniewolenia człowieka, w ramach którego pojawiają się mniej lub bardziej wyraziste akty przemocy, wywołujące reakcje typowe dla sytuacji traumatycznych."

Z recenzji dr hab. Iwony Sierpowskiej

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/80015/Wspolczesne_oblicza_przemocy.pdf

 

Polecamy