Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

30 stycznia 2016

Celem konkursu plastycznego było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemów krajów rozwijających się oraz związanych z tym globalnych współzależności. Konkursy we wszystkich czterech krajach zostały zorganizowane pod hasłem: „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”. Przeprowadzono je w okresie od maja do listopada 2015 roku i były one adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Każdy z czterech krajów wyłonił swoich zwycięzców konkursów, a na wspólną wystawę złożyły się najlepsze prace wyselekcjonowane spośród nagrodzonych. W polskiej edycji konkursu plastycznego prace można było nadsyłać w trzech kategoriach tematycznych: Zmiany klimatu, Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo oraz Godna praca.

W przypadku konkursu fotograficznego, każdy z krajów Grupy V4 przyjął nieco odmienną formułę. Ideą łącząca konkursy było zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy rozwojowe współczesnego świata. Fotografie miały prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów rozwijających się. Polska cześć konkursu fotograficznego, pod nazwą „Rozwój w obiektywie”, zorganizowana została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z National Geographic Polska. Prace konkursowe można było zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych: Demokracja i prawa człowieka w rozwoju, Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia, Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka. 

Spośród ponad 900 nadesłanych zdjęć jury konkursu wybrało zwycięzców i przyznało następujące nagrody: Grand Prix, pierwsze miejsce oraz dwa wyróżnienia w każdej z trzech ww. kategorii tematycznych.

Zobacz też fotografie nagrodzone w trzeciej edycji konkursu fotograficznego "Rozwój w obiektywie" zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z National Geografic Polska (linki do galerii zdjęć na stronie MSZ)

Zobacz wszystkie nagrodzone prace 4 krajów V4  (plik PDF). 
Prace nagrodzone w Polsce

Prace konkursowe mogą stanowić inspirację dla nauczycieli do przygotowania lekcji, zajęć z dziećmi i młodzieżą ! 

Polecamy