Konkurs na tytuł "SZKOŁA GLOBALNA". CERTYFIKATY SG ORE 2013

28 października 2013

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły II, III i IV etapu edukacyjnego do udziału w konkursie na tytuł „SZKOŁA GLOBALNA 2013”. Konkurs jest komponentem projektu „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 roku.

O tytuł „SZKOŁA GLOBALNA 2013” może ubiegać się szkoła, która w latach 2009-2013 uczestniczyła w projektach ORE dot. tematyki globalnej, podejmowała aktywne działania na rzecz promowania, budowania świadomości na temat edukacji globalnej oraz może podzielić się przykładami dobrej praktyki w tym zakresie. Udokumentowanie działań szkoły może mieć formę bloga (wskazane wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych), lub inną innowacyjną formę, umożliwiającą prezentację ponadstandardowych działań szkolnych w zakresie włączania edukacji globalnej do programu szkoły.

Termin nadsyłania prac: do 4 grudnia 2013 r. (decyduje data wpływu do siedziby ORE lub data stempla pocztowego)

Dla trzech zwycięskich szkół czekają certyfikaty oraz cenne nagrody.


LISTA LAUREATÓW KONKURSÓW - EG 2013 link

zobacz także:

Transmisję online z konferencji podsumowującej projekt
z dnia 13.12.2013  cz. 1 link


 

Polecamy