Konferencja klimatyczna w Katowicach - 2-14 grudnia 2018

26 listopada 2018

ROCZNY RAPORT O ZMIANACH KLIMATYCZNYCH 2017 

http://unfccc.int/resource/annualreport/

Zmiana klimatu jest wyzwaniem określającym nasze czasy, ale wciąż przyspiesza szybciej niż nasze wysiłki zmierzające do rozwiązania tego problemu. Atmosferyczne poziomy dwutlenku węgla są wyższe niż w przypadku 800 000 lat i wzrastają. To także katastrofalne skutki naszej ocieplonej planety - ekstremalne burze, susze, pożary, powodzie, topnienie lodu i podnoszenie się poziomu mórz.

W 2015 r. Narody świata uznały pilność i rozmiar wyzwania, kiedy przyjęły historyczne porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatycznych, mając na celu ograniczenie globalnego wzrostu średniej temperatury do znacznie poniżej 2 ° C, dążąc do bezpiecznego celu 1,5 ° C. Jedność stworzona w Paryżu była chwalebna - i spóźniona. Ale mimo całego znaczenia Paryż był początkiem, a nie końcem. Świat nie jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia celów paryskich. Potrzebujemy pilnych działań w dziedzinie klimatu i znacznie zwiększonych ambicji - w zakresie redukcji emisji i promowania dostosowania do obecnych i przyszłych skutków zmian klimatu.

António Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (ang. IPCC) opublikował przełomowy raport, z którego wynika, że należy powstrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, aby uniknąć katastrofy klimatycznej. Co najważniejsze, zdaniem naukowców, którzy opracowali raport, nadal możemy uniknąć czarnego scenariusza, ale musimy zdecydowanie przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu, w tym przechodzenie na odnawialne źródła energii.

Czołowi światowi eksperci ds. klimatu (IPCC tworzą naukowcy ze 195 krajów, w tym z Polski) wskazują, że aby uniknąć katastrofy klimatycznej, trzeba powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do ery przedprzemysłowej. Aby nie przekroczyć tego progu, do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć o połowę, a do 2050 roku -  osiągnąć zerowy bilans emisji. Obecne zobowiązania redukcyjne krajów, które podpisały paryskie porozumienie klimatyczne, nie są wystarczające. Ich realizacja oznacza, że średnia globalna temperatura podniesie się o ponad 3 stopnie do końca stulecia.

Świat się gotuje, a wywołany przez człowieka kryzys klimatyczny dotyka nas również w Polsce. Żeby uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków zmiany klimatu, czyli coraz dłuższych fal upałów, powodzi, huraganowych wiatrów i coraz bardziej dotkliwych susz, świat musi w ciągu dekady zmniejszyć o połowę emisje gazów cieplarnianych.

Raport IPCC daje nam nadzieję, że uniknięcie czarnego scenariusza nadal jest możliwe,  jednak nie mamy już ani chwili do stracenia - powiedział Marek Józefiak, koordynator kampanii Greenpeace ds. klimatu i energii.

http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Przelomowy-raport-jest-nadzieja-na-unikniecie-katastrofy-klimatycznej/

 

Konferencja klimatyczna #COP24 to najwyższy czas dla opracowania wytycznych dotyczących wdrażania porozumienia paryskiego #ParisAgreement w sprawie ograniczenia wzrostu temperatury do 1.5 stopnia Celsjusza. ➡️ https://unfccc.int/katowice

Pelny program https://unfccc.int/climate-action/global-climate-action-events

źródło: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/mind-gap-temperatures-rising

Polecamy