Konferencja regionalna na Pomorzu.

19 października 2015

 

„Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość” to także motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, ustanowionego przez Parlament Europejski. Jest to pierwszy Europejski Rok poświęcony współpracy rozwojowej i polityce zagranicznej Unii Europejskiej.

Celem konferencji organizowanej 29 września 2015 r. w CEN w Gdańsku  było poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją rozwojową, realizowaną w polskim systemie oświaty pod nazwą edukacji globalnej, ukierunkowanej na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich, rozwijanie krytycznego myślenia oraz postaw empatii, solidarności i odpowiedzialności.

Organizatorami Konferencji byli:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - polski koordynator ERR
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Adresatami konferencji byli dyrektorzy, nauczycielki i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych i edukacyjnych, przedstawiciele JST i organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tematem.

Otwarcia konferencji oraz powitania przybyłych uczestników dokonała Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  Następnie miała miejsce prezentacja założeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju przez Agatę Birecką, specjalistę ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Edukację globalną w szkolnych programach nauczania jako przestrzeń dialogu między uczniem, wychowawcą i rodzicem zaprezentowała Anna Krajnowska, nauczyciel konsultant ds. historii i wos w CEN w Gdańsku.

Kolejne, inspirujące wątki związane z tematyką spotkania:

  • Kim jestem? Czyli marki w służbie tożsamości nastolatka - Koło Naukowe „Brevi Manu”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 
  • Materializm nie jest OK, ale bycie bogatym tak. Jak sprawdzać co naprawdę jest ważne dla dzieci i nastolatków? - Koło Naukowe „Brevi Manu”, Instytut Psychologii, Uniwersytetu Gdańskiego
  • Jak kształtować niematerialistyczne postawy u uczniów? Pomyśl o wdzięczności - Iwona van Burren, Aleksandra Musielak- Dobrowolska, Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy, Akademia Rodziny „Pozytywka”

W czasie przerwy kawowej, podczas rozmów w kuluarach toczyły się ciekawe dyskusje na temat aspektów poruszanych w I części konferencji.

Po przerwie głos zabrała Anna Maria Zawadzka, prof. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, która  poruszała kwestie dotyczące poszukiwania szczęścia ucznia i nauczyciela w materialistycznym świecie

Kolejnym punktem programu było:

  • wystąpienie przedstawiciela RODM p. Katarzyny Błasińskiej,
  • przykład dobrej praktyki – projekt edukacyjny „Codziennie segregujesz - życie Ziemi ratujesz” nagrodzony w 2014 roku przedstawiły:  Anna Pisowacka, Lucyna Cybula - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku 

Na zakończenie,  o edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o projektcie ORE mówiła Hanna Szulman-Kudrin - Trenerka EG, która odpowiadała na pytania m.,in. dotyczące kursu blended learnig "Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania".

Konferencja była dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Wszyscy uczestnicy konferencji zostali wyposażeni w pakiet zawierający materiały promujące idee EG.

 

Opracowanie:
Hanna Szulman-Kudrin, Trenerka,  Moderatorka kursu online EG  
VI LO Gdańsk

Autor wpisu:
Hanna Szulman-Kudrin
zobacz wszystkie wpisy »

Polecamy