KONKURS "SZKOŁA GLOBALNA 2014"

10 października 2014

Udokumentowanie działań szkoły ubiegającej się o CertyfikaT "SZKOŁA GLOBALNA 2014" może mieć formę strony internetowej, bloga (zalecane wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych), lub inną innowacyjną formę prezentacji, umożliwiającą zapoznanie się z osiągnięciami szkoły w zakresie włączania edukacji globalnej do programu/ programów/ planu pracy szkoły.

Termin nadsyłania prac: do 5 grudnia 2014r. (wyłacznie w formie elektronicznej na platformę EG)

Karty zgłoszenia szkoły i oświadczenia należy przesłać do dnia 24 listopada 2014r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora, data stempla pocztowego) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Al. Ujazdowskie 28, 00 – 478 Warszawa, z dopiskiem: „SZKOŁA GLOBALNA 2014” - KONKURS.

DOKUMENTACJA KONKURSU (pliki do pobrania)

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
załacznik nr 2

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich na adres email: grazyna.kurowska@ore.edu.pl


LINK DO FORMULARZA PRZESYŁANIA PLIKÓW KONKURSOWYCH DO OCENY

za pomocą formularza prześlij pliki konkursowe: 

1) Karta zgłoszenia:  1 plik PDF / opis pliku:  KSG_nazwa_szkoły_województwo  
2) Oświadczenia:  1 plik PDF / opis pliku: OSG_nazwa_szkoły_województwo
3) Praca konkursowa - opis działań szkoły:   1 plik PDF /  opis pliku:    SG_nazwa_szkoły_województwo 
4) Dokumentacja uzupełniająca: opis pliku: SG_nazwa_szkoły_województwo

  • prezentacja (PPT, PREZI)
  • film  (MP3, MP4)
  • zdjęcia (JPG)

WYNIKI KONKURSU (10.12.2014)

REGION SZKOŁA ADRES SZKOŁY DYREKTOR

AUTORZY

ZGŁASZAJĄCY

 DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ

KUJAWSKO-POMORSKIE Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku 87-40 Osiek 80 Tomasz Sadowski Jolanta Rutkowska CERTYFIKAT
LUBELSKIE Pallotyńskie Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
w Lublinie
20-803 Lublin,
al.     Warszawska 31
Barbara Dróżdż-Żytyńska

Agnieszka
Aleksandrowicz

CERTYFIKAT
 DOLNOŚLĄSKIE Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu ul. Mickiewicza 1, 59 - 800 Lubań Jadwiga Gruszka Anna Jastrzębska                             Sylwia Kucharczyk CERTYFIKAT
MAZOWIECKIE 
 
Zespół Szkół nr 1 w Płocku ul. F. Piaska 5, 09 - 407 Marzenna Machała-Pniewska Marzena Pytel  WYRÓŻNIENIE
MAŁOPOLSKIE    Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej ul. Aleksandry 17, 30 - 837 Kraków Marta Pszczoła Małgorzata Fyda  WYRÓŻNIENIE
KUJAWSKO-POMORSKIE   Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Osikowa 15, 87 - 100 Toruń Roman Wojda  Barbabra Willmann WYRÓŻNIENIE
PODKARPACKIE  Zespół Szkól Miejskich nr 3 w Jaśle ul. Szkolna 38, 38 - 200 Jasło Aleksandra Zajdel-Kijowska Ilona Dranka WYRÓŻNIENIE
LUBELSKIE  IXLiceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Struga 6, 20-709 Lublin Radosław Borzęcki Magdalena Sałgut WYRÓŻNIENIE
ŁÓDZKIE     Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Narutowicza 28, 98 - 100 Łask Violetta Wiktorska Agata Subczyńska WYRÓŻNIENIEWszystkich laureatów konkursu zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt oraz przezentującą przykłady dobrych praktyk (agenda)  Czekają  Certyfikaty SG 2014 i nagrody.

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al.Ujazdowskie 28
Termin: 12 grudnia 2014, godz. 11.00-15.00

informacje: Grażyna Kurowska, ORE; grazyna.kurowska@ore.edu.pl

 


 

Polecamy