„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” - konkurs na rysunek lub pracę graficzną dla uczniów w wieku 6-17 lat

09 września 2015

Cele konkursu  (wynikające z celów ERR i edukacji globalnej w podstawie programowej):

 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat obecnego kierunku unijnej polityki rozwoju;
 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;
 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć, dotykających kobiety i dziewczęta w różnych regionach, w szczególności w zakresie dostępu do kształcenia, miejsc pracy i systemów opieki zdrowotnej, a także o innych nadużyciach;
 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;
 • wyzwalanie w uczniach i uczennicach aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności;
 • kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie; promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 1. szkolnym,
 2. wojewódzkim,
 3. centralnym

Harmonogram konkursu

do 10.09.2015 ogłoszenie konkursu
do 28.09.2015

zakończenie etapu szkolnego,
zgłoszenie prac konkursowych do poziomu regionalnego (wojewódzkiego)

do 05.10.2015 zakończenie etapu regionalnego,
zgłoszenie prac konkursowych do poziomu ogólnokrajowego (centralnego)
do 10.10.2015  ogłoszenie listy laureatów etapu centralnego i przekazanie zwycięskich prac na wystawę organizowaną w Bratysławie 14.10., podczas Dnia Rozwoju 2015.
październik-listopad wystawy zwycięskich prac (szkoła, środowisko lokalne, regiony, w Tygodniu Edukacji Globalnej) wręczenie nagród, wizyta studyjna
11.12.2015 konferencja podsumowująca projekt „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat” w ORE, podczas której zaprezentowane zostaną prace laureatów (finalistów).

 
Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
na adres email: grazyna.kurowska@ore.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU (plik PDF)

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody:

 • 6 nagród rzeczowych dla uczniów w wieku 6-15 lat
 • wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli z debatą o rozwoju dla uczniów w wieku 16-17 lat
 • dyplomy dla uczniów, nauczycieli, szkoły

Zwycięskie prace będą częścią wystawy organizowanej w Bratysławie 14 października 2015 roku podczas obchodów Dnia Rozwoju !
Konkurs jest współnym działaniem krajów V4 !

 

LOGOWANIE DO PLATFORMY KONKURSU  (tutaj prześlij swoją pracę i dokumentację)

instrukcja i hasło dostępu (pobierz)

 

Zapraszamy 

Polecamy