"Jak mówić o większości świata"

16 października 2016

2 Jak korzystać z Kodeksu w praktyce?  (str. 49-75)

2.1 Jak analizować teksty i informacje w mediach? Ćwiczenia dla przygotowujących informacje medialne
oraz ich odbiorców i odbiorczyń  str.  49
2.2 Jak uczyć (się) o wartościach związanych z Kodeksem? Ćwiczenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów
i edukatorek  str.  54
2.3 Jak definiować i poszerzać swoją perspektywę? Jak dyskutować o swoich poglądach i być otwartym/ otwartą na poglądy innych? Ćwiczenie dla aktywistów i aktywistek lub osób prowadzących zajęcia / szkolenia / warsztaty dla grup aktywistów i aktywistek, działaczy i działaczek  str. 66
2.4 Jak działać jako organizacja czy instytucja według zasad Kodeksu? Co mogę zrobić, jeśli nie jestem edukatorem/ edukatorką globalną dla siebie oraz swoich kolegów i koleżanek z organizacji?  str. 75

Polecamy