Film: Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland

31 października 2017

Film prezentujący Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland, którzy wypowiadają się na tematy najbardziej im bliskie odnosząc je do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 roku.

Polecamy