Edukacja obywatelska, edukacja globalna i dla zrównoważonego rozwoju w działaniach szkolnych–wymiana dobrych praktyk i refleksji

18 listopada 2018

Program:

  1. Powitanie uczestników-dr Jerzy Grad, dyr. RODN „WOM” w Katowicach
  2. Projekt ORE „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej  pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”  (http://teg.edu.pl/wlacz-sie) – Agenda CZR –Anna Czarlińska-Wężyk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Katowicach
  3. “Zrównoważone społeczności-zrównoważone miasta” – dr inż. arch. Katarzyna Rosłon, Politechnika Śląska
  4.   25-lecie Konwencji o Prawach Człowieka w Polsce – Jarosław Gwizdak, sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach
  5. Wręczenie certyfikatów szkół globalnych za ubiegły rok szkolny

Warsztaty: „Narzędziownik lidera i nauczyciela edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” – jeden warsztat do wyboru


Warsztat A: Design thinking - metoda twórczego rozwiązywania problemów- Anna Czarlińska-Wężyk, nauczyciel-konsultant  w RODN „WOM”

Warsztat B: LEARNING BATTLE CARDS – twórcze projektowanie działań- Dorota Szewczyk, dyrektor CDN w  Sosnowcu

Warsztat C: Magiczny teatrzyk Kamishibai –Joanna Leś, nauczyciel-konsultant CDN w Sosnowcu

Warsztat D:  Internetowe zasoby do wykorzystania na zajęciach edukacji globalnej i dla ZR - Dobrosława Egner, dyrektor w MDK nr 2 w Piekarach Śląskich

Korzyści dla uczestnika, czego się dowie i nauczy uczestnik:

* Jakie są cele i zadania edukacji globalnej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach projektu ORE, zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej w kontekście planów dydaktyczno-wychowawczych szkoły; o projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji, który realizowaliśmy w ub. latach tu: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

* Gdzie szukać pomysłów i inspiracji na ciekawe lekcje i zajęcia szkolne pogłębiające wiedzę o otaczającym nas świecie i rozwoju;

* Jak motywować środowisko szkolne do zespołowego działania, współpracy oraz współdziałania;

* Jakie korzyści dla społeczności szkolnej wynikają z udziału w projektach edukacyjnych w zakresie tematyki edukacji obywatelskiej, edukacji globalnej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W czasie konferencji w szczególności odniesiemy do Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli Agendy CZR ONZ

 

Anna Czarlińska - Wężyk, Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej RODN „WOM” w Katowicach

https://www.womkat.edu.pl/pl/Przedmioty/Edukacja_globalna

Polecamy