Błękitny Marsz Pokoju ONZ z Martyną Wojciechowską na ulicach Warszawy !

01 lipca 2017

Pamiętajmy, pokój zaczyna się w nas samych.  Musimy zmienić świat na lepsze, tak by każdy człowiek mógł godnie żyć w poczuciu bezpieczeństwa!

Pokój to coś więcej niż odłożenie broni na bok. Pokój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa i wspólnie czerpią korzyści z osiągnięć.  Pokój to wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w jednej światowej rodzinie. (Sekretarz Generalny ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, 21 września 2016 r.)

Bez pokonania ubóstwa nie będzie pokoju na świecie.
- Ponad 800 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, tyle co łączna liczba mieszkańców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. 

Bez zwalczenia głodu nie będzie pokoju na świecie.
- Co dziewiąta osoba na świecie cierpi z powodu głodu.
- Do 2050 roku liczba osób cierpiących na głód wzrośnie dwukrotnie. 

Bez dostępu do czystej wody nie będzie pokoju na świecie.
- Ponad 1 miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, to tak jakby cała Europa i Stany Zjednoczone nie miały do niej dostępu. 

Konflikty zbrojne zagrażają pokojowi na świecie.
- Szerzenie nienawiści przez ugrupowania ekstremistyczne stanowi zagrożenie dla procesu pokojowego.
- Kryzys humanitarny na świecie osiągnął już niespotykaną dotąd skalę i przekracza granice państw. Z tego powodu cierpią miliony osób. 

Bez rozwiązania problemu migracji i uchodźctwa nie będzie pokoju na świecie.
- Obecnie ponad 250 milionów ludzi to migranci, to tyle co połowa liczby mieszkańców Unii Europejskiej.
- Ponad 65 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. To tak jakby ludność całej Francji została przesiedlona. 

Bez ochrony praw człowieka nie będzie pokoju na świecie. Musimy zadbać by każdy człowiek miał prawo do godnego życia w bezpiecznym świecie.
- 130 milionów ludzi na całym świecie, aby przeżyć potrzebuje pomocy humanitarnej. To prawie cztery razy więcej niż liczba mieszkańców Polski.

Bez pokonania bezrobocia nie będzie pokoju na świecie.
- Obecnie jest ponad 200 milionów bezrobotnych, to ponad 5 razy więcej niż liczba mieszkańców Polski.

Bez dostępu do edukacji nie będzie pokoju na świecie.
- Co drugie dziecko nie chodzi do szkoły na terenach objętych konfliktami zbrojnymi.
- Ponad 750 milionów ludzi to analfabeci. To tak jakby mieszkańcy całej Europy nie umieli czytać i  pisać. 

Zmiany klimatyczne zagrażają pokojowi na świecie.
Prowadzą do wzrostu ubóstwa i głodu, nasilają zjawisko migracji. 

źródło informacji:  http://www.unic.un.org.pl/marsz/pokoj-na-swiecie/3025

Dziękuję wszystkim Szkołom - Liderom oraz zespołom nauczycieli, dzieciom i młodzieży z całej Polski za tydzień aktywności i solidarne włączenie się do kampanii ONZ na rzecz Pokoju na świecie.

Ja, dołączyłam dzisiaj  do  Błękitnego Marszu Pokoju w Warszawie  razem z Martyną Wojciechowką, Ambasadorka Kampanii #ChcePokojuNaSwiecie

Więcej zdjęć z Marszu w Warszawie  tutaj - link

Autor wpisu:
Grażyna Kurowska
zobacz wszystkie wpisy »

Polecamy