Aktualności


 • Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny i/lub scenariusz zgrywalizowanych zajęć lekcyjnych

  Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny i/lub scenariusz zgrywalizowanych zajęć lekcyjnych

  31 października 2017

  Temat przewodni konkursu "Przyszłość świata zależy od nas!"

  Konkurs skierowany jest do wszystkich typów szkół, ale przede wszystkim do nauczycieli i uczniów ogólnopolskiej sieci „Szkół Liderów Edukacji Globalnej”, zgłoszonych do projektu 355/2016/M w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18. 

  Celem konkursu Edukacja globalna - Przyszłość świata zależy od nas! jest upowszechnienie edukacji globalnej, w tym  wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju w szkołach, zgodnie z zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w podejmowaniu inicjatyw i realizowaniu przedsięwzięć w Tygodniu Edukacji Globalnej.

  Do włączenia się szkół w obchody tegorocznej 19.edycji Europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, zaplanowanego na 18-26 listopada, zachęca Minister Edukacji Narodowej (link)

  Termin nadsyłania prac konkursowych w wersji elektronicznej do 4 grudnia 2017 roku.

  REGULAMIN KONKURSU ( pobierz )
  Karta zgłoszenia (pobierz)
  Oświadczenia (pobierz)

  Informacji udzielają: koordynatorzy regionalni edukacji globalnej (MAPA) oraz koordynator  ORE  - Grażyna Kurowska mail: edukacja.globalna@ore.edu.pl

  więcej
 • Film: Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland

  Film: Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland

  31 października 2017
  Film prezentujący Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland, którzy wypowiadają się na tematy najbardziej im bliskie odnosząc je do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 roku.
  więcej
 • Tydzień Edukacji Globalnej 2017

  Tydzień Edukacji Globalnej 2017

  22 października 2017

  Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!

  Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur (więcej na: www.teg.edu.pl).

  więcej
 • Ogólnopolska sieć Szkół Liderów Edukacji Globalnej 2016/17 i 2017/18

  Ogólnopolska sieć Szkół Liderów Edukacji Globalnej 2016/17 i 2017/18

  02 października 2017

  Działania w regionach/województwach koordynowane są przez Trenerów edukacji globalnej na mocy zawartego porozumienia o współpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji  a regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Parterskimi ORE.

  więcej
 • „Edukacja wobec wyzwań kurs e-learning FED

  „Edukacja wobec wyzwań" kurs e-learning FED

  31 sierpnia 2017

  Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w kursie e-learningowym „Edukacja wobec wyzwań 2” wprowadzającym do tematyki edukacji globalnej.

   

  więcej
 • fot. Fotolia.com

  Moduł II projektu 2017/2018. Rekrutacja Szkół i Liderów zakończona. O wynikach powiadomią koordynatorzy regionalni do 30.09.2017!

  21 lipca 2017

  Zapraszamy szkoły podstawowe do ogólnopolskiej sieci projektu edukacji globalnej !

  więcej
 • Błękitny Marsz Pokoju ONZ - 10 czerwca 2017 -   na ulicach Warszawy !

  Błękitny Marsz Pokoju ONZ - 10 czerwca 2017 - na ulicach Warszawy !

  19 maja 2017

  Pokój na świecie zaczyna się w nas samych!
  Jeśli chcesz pokoju na świecie, dołącz do nas! Weź udział w marszu!

  więcej
 • Szkolenia sieci koordynatorów i liderów edukacji globalnej - przygotowanie realizacji Modułu 2 projektu

  Szkolenia sieci koordynatorów i liderów edukacji globalnej - przygotowanie realizacji Modułu 2 projektu

  13 marca 2017

  W lutym i marcu 2017 roku - Pani Mariola Ratschke pełniąca obowiązki Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie spotkała się z koordynatorami i liderami edukacji globalnej ze wszystkich województw (ponad 160 osób). Mówiliśmy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich roli w przekształcaniu świata z myślą o lepszej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

  więcej
 • Projekt EG 355/2016/M1

  Projekt EG 355/2016/M1

  10 września 2016

  VI edycja projektu "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"
  Rozpoczynamy dwumodułowy projekt EG na lata 2016-2017

  • Moduł 1. październik - grudzień 2016
  • Moduł 2. styczeń-grudzień 2017
  więcej
 • Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

  Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

  30 stycznia 2016

  Prezentowana wystawa składa się z prac nagrodzonych w konkursach plastycznym oraz fotograficznym, przeprowadzonych w 2015 r. w ramach wspólnej inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Idea zorganizowania konkursów, poświęconych współpracy rozwojowej, zrodziła się w związku z obchodami Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, ustanowionego decyzja Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Jako oficjalne hasło obchodów roku w państwach UE przyjęto: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

  więcej

Polecamy